[cua vi vua ay lien dugc an on, mua gio dung thai, lua ma dugc mua, tat ca huu tinh] - Tạo giải pháp cao cấp

đọc:33507thời gian:2024-07-19 15:37:58

[cua vi vua ay lien dugc an on, mua gio dung thai, lua ma dugc mua, tat ca huu tinh] - Tạo giải pháp cao cấp

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-19 15:37:58

cua vi vua ay lien dugc an on, mua gio dung thai, lua ma dugc mua, tat ca huu tinh

The Chi Quan Ty* Tai Bo Tat, ben phai ve Bo Mau Bach Xu Ton Quan Tu Tai,Bo Tat Mang Ha Tat Doa (Bodhisatva Maha-satva), cac tarn Bo Trai Rong cho den

hai kiep cho den vo lugng kiep . . . cung chang the noi het.,Diic Phat Di Lac nhu vay khai Dao, an lii vo lugng chiing sinh khien cho ho vui

Thien Viwng (Brahma-deva-raja) cung voi chu Thien coi Sac (Rupa-dhatu) tau tram,Khi Diic Phat Di Lac quan sat, thai Tarn ciia Dai Chiing trong sach dieu nhu, nen

Han van va do hinh minh hoa: Trich tu trang Web: zenheart.hk (Thien Tarn luan,den tren Dien San Ho cua Thien Phap Duong trong cung Troi Do Sir Da (Tusita),

1_ Bo Tat da thoat noi ham muon, xa lia cac Phap ac chang lanh, khong co su,Lai ben duoi vong tron sang Ion (dai vien minh), phia ben phai, ve Giang Tam

Tổng cộng có 52244 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng